Ślad węglowy

„Ślad węglowy” to termin, który opisuje całkowitą emisję gazów cieplarnianych (w szczególności dwutlenku węgla), wygenerowaną przez daną osobę, organizację, produkt, wydarzenie lub usługę.
Mówiąc prościej, węgłowy ślad mierzy ilość CO₂ i innych gazów cieplarnianych, które wypuszczamy do atmosfery w związku z naszym działaniem. Im większy ślad węglowy, tym większy wpływ mamy na zmiany klimatyczne.
Przykładowe zastosowania pojęcia „węgłowy ślad”:

Węgłowy ślad jednostki: Ile CO₂ emituje dana osoba w ciągu roku, biorąc pod uwagę jej styl życia, podróże, konsumpcję.

Węgłowy ślad firmy: Ile CO₂ emituje firma w związku z produkcją, transportem i innymi działalnościami.

Węgłowy ślad produktu: Ile CO₂ emituje się przy produkcji, transporcie i używaniu danego produktu.

Węgłowy ślad wydarzenia: Ile CO₂ emituje się w związku z organizacją danego wydarzenia.

Węgłowy ślad jest kluczowym pojęciem w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi.
Zrozumienie swojego śladu węglowego pozwala na:

Uświadomienie sobie swojego wpływu na środowisko.

Wprowadzenie zmian w stylu życia, aby zredukować emisje.

Wybieranie bardziej ekologicznych produktów i usług.

Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.