Holistyczne podejście

Holistyczne podejście:
Podejście projektowe, które uwzględnia całościowy aspekt projektu wnętrza, biorąc pod uwagę zarówno funkcjonalność, estetykę, jak i wpływ na użytkowników oraz środowisko.