Gzyms

Ozdobny element architektoniczny, który wystaje poza powierzchnię budynku, najczęściej znajdujący się na wysokości dachu lub na styku ścian