Część wspólna

Część wspólna: Przestrzeń w budynku dostępna dla wszystkich mieszkańców, np. korytarz, klatka schodowa.