Cieniowanie

Cieniowanie: Technika graficzna używana do tworzenia realistycznego obrazu poprzez dodanie cieni i światłocieni.