Projektowanie ekologiczne w projektowaniu wnętrz.

Projektowanie ekologiczne w projektowaniu wnętrz.

W dzisiejszych czasach znaczenia nabiera rodzaj materiałów stosowanych we wnętrzach z uwagi na otaczająca nas środowisko. Rozpoczęły się starania, aby ludzkość była bardziej przyjazna środowisku. Wykorzystanie materiałów budowlanych nie ingerujących w tak wielkim stopniu w środowisko przy poszanowaniu komfortu ludzi staje się coraz bardziej popularne.

„W obliczu globalnego ocieplenia i problemów z wodą przydatną do spożycia, dziurą ozonową, gospodarką odpadami, wyczerpywaniem się naturalnych złóż kopalnianych rodzi się konieczność podjęcia działań, które przyniosłyby kres tym nieprzyjaznym dla życia na Ziemi zjawiskom. Człowiek od początku istnienia próbuje podporządkować sobie otoczenie w celu polepszenia standardów życia. Można dojść do wniosku, że lepsze standardy życia są przyczyną złego stanu naszej planety.”[1]

[1] Iwanek M., Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN,  „W poszukiwaniu znaczenia architektury ekologicznej – ciągłość historyczna architektury współczesnej”, 2009, str. 43, http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TArch5/Iwanek.pdf  (dostęp 10.06.2018r.).

Błędnym myśleniem jest utożsamianie architektury ekologicznej z najnowszymi technologiami i wysokimi kosztami budowy. Istnieje kila prostych zasad, które spełnione będą w stanie w znacznym stopniu zbliżyć projektowany budynek do architektury ekologicznej. Tworząc projekty i budynki spójne z architekturą ekologiczną można odzyskać przynajmniej częściowo ład i zracjonalizować wykorzystywanie dóbr jakie ofiaruje nam Ziemia.

Od 2028 roku wszystkie budynki nowo wybudowane będą musiały być zeroemisyjne.  Powstaną przez to budynki z materiałów budowlanych naturalnych, z recyklingu oraz biodegradowalnych.  Istotne stanie się stosowanie takich materiałów, które są ograniczone energochłonne np. ograniczenie cementu.

Jakie bedą stosowane materiały w budownictwie zeroemisyjnym ?

Istotne materiały to drewno, wełna mineralna,  wełna drzewna, celuloza, słoma, beton konopny. Inne materiały pozyskane z odzysku bądź recyklingu to : stal, stara cegła, sylikaty, zabytkowe drzwi i okna, wykładziny wełniane i korkowe, tworzywa sztuczne powstałe z odzysku.

Już dziś należy zmienić charakter projektowania i pamiętać o ekologii. Nasze kursy projektowania wnętrz uwzględniają zmiany materiałowe, które występują w obecnym procesie.

„W pracy nad projektowaniem wnętrz sami projektanci powinni zwrócić uwagę na energooszczędny punkt widzenia i sprostać wymaganiom obecnego rozwoju gospodarczego społeczeństwa, aby przyczynić się do poprawy jakości projektu. W procesie konkretnych prac projektowych, na które ma wpływ wiele czynników, nadal istnieje wiele braków w projektowaniu wnętrz, które będą miały wpływ na jakość projektu wnętrz”  [2]

[2] Huimeng Wang

Dyskusja na temat ekologicznego myślenia projektowego w projektowaniu wnętrz
Build Mater Decor ( 022 ) ( 2016 ) , s. 71 – 72
Kierunek projektowania ekologicznego we wnętrzach jest naszą przyszłością wobec tego warto naszą wiedzę wzbogacić i pogłębić w tym zakresie. Jeśli chodzi o projektowanie, w dzisiejszych czasach nie ma unikalnego stylu do wykorzystania. To zależy od wyboru klienta, który konkretny projekt preferuje. Zwykle ta rozbieżność prowadzi do łączenia różnych stylów, co jest również znane jako styl eklektyczny. Ale gdzie przebiega granica między gustem, potrzebami a ekologią?

Kilka zaleceń, aby Twoje wnętrze było bardziej przyjazne dla środowiska.

  • Używaj jasnych okładzin ściennych.
  • Używaj organicznych i naturalnych materiałów.
  • Duże okna to „konieczność”.
  • Używaj mebli pochodzących z recyklingu i wtórnych.
  • Umieść jak najwięcej roślin. Rośliny oczywiście oczyszczają i odświeżają nasze powietrze, a do tego nadają przestrzeni przyjemny klimat. Dlatego zdecydowanie zaleca się użycie jak największej ilości roślin do swojego wnętrza.

Kursy projektowania wnętrz - zapisz się!

    Pola oznaczone * - są obowiązkowe

    Call Now Button