Studio Forma Strona główna Kursy Kursy komputerowe Kurs Archicad, Artlantis projektowanie wnętrz I stopień Kursy, Kurs Archicad, Artlantis, projektowania, projektowanie wnętrz I stopień

Kurs Archicad, Artlantis projektowanie wnętrz I stopień stacjonarne lub ONLINE LIVE

Prosimy o wypełnienie formularza w celu rezerwacji miejsca w wybranym kursie, lub jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą kursów PROJEKTOWANIA WNĘTRZ ORAZ PROJEKTOWANIA W TECHNIKACH KOMPUTEROWYCH W PROGRAMACH - ARCHICAD, ARTLANTIS, 3D MAX, PHOTOSHOP, zachęcamy do wysłania do nas zapytania na adres: kursy@studioforma.edu.pl, kontakt telefoniczny - tel. 509 832 574

Formy płatności:

 • przelewem 
 • gotówką - w siedzibie firmy

Regulamin zapisów na szkolenia

§ 1 Zapisy na szkolenia

 1. Zapisy na szkolenia są dokonywane przy wykorzystaniu Kart zgłoszeń, które uczestnik szkolenia wypełnia oraz przesyła przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zgłoszeń (ZAPISY).

§ 2 Potwierdzenie przeyjecia zgłoszenia

 1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje w przeciągu 48 godzin od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 3 Potwierdzenie realizacji szkolenia

 1. Realizacja każdego szkolenia jest potwierdzana mailowo w terminie uzależnionym od trybu szkolenia lecz nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem realizacji szkolenia.

§ 4 Płatność za szkolenie

Należność za uczestnictwo w zajęciach powinna być uregulowana zgodnie z warunkami płatności ustalonymi z firmą STUDIO FORMA - Organizatorem szkolenia tj.:

 1. Należność za uczestnictwo w zajęciach musi zostać uregulowana przed zajęciami lub najpóźniej w dniu zajęć.
 2. Należność za uczestnictwo w zajęciach musi zostać uregulowana w wysokości 100 % ceny. 25% po wypełnieniu formularza zapisy w ciągu 5dni kolejne 75% przed zajęciami. Kwota w wysokości 25% należności jest potwierdzeniem rezerwacji z uwagi na ograniczona ilość miejsc i stanowi zadatek.
 3. Płatność może zostać uregulowana gotówką lub przelewem na konto.
 4. Cena pakietowa obejmuje zawsze zadatek 800zł bądź 1250zł oraz wartość według cennika poszczególnych kursów, promocją jest objęty ostatni kurs pakietu np. 800zł + 2500zł + promocja

  Cena regularna kursu rocznego 7500zł, 

  Cena regularna kurs projektowania wnętrz I st. + Archicad i Artlantis st. I 5000zł.

§ 5 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Uczestnik szkolenia może zrezygnować z uczestnictwa z kursu, o ile zgłosi rezygnację nie później niż na 28 dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia zajęć, (w przypadku zakupu pakietu kursów obowiązuje data rozpoczęcia pierwszych zajęć).
 2. W przypadku rezygnacji przy zachowaniu powyższego terminu, uczestnik nie ponosi żadnych kosztów a dotychczas wniesione opłaty zostaną zwrócone.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 28 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia, osoba zgłaszająca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty tytułem zadatku  w wysokości 25% ceny zajęć (w przypadku płatności 100% zwrotowi podlega 75% kwoty).
 4. W przypadku rezygnacji z zajęć w dniu roboczym poprzedzającym termin rozpoczęcia zajęć lub w dniu rozpoczęcia zajęć (nieobecność), osoba zgłaszająca jest zobowiązana do zapłacenia 100% ceny katalogowej (w przypadku płatności 100% zwroty nie są realizowane).
 5. Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać przesyłając do Organizatora e-mailem na adres kursy@studioforma.edu.pl lub pocztą pismo informujące o rezygnacji uczestnictwa w szkoleniu.
 6. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu pisma do Organizatora.
 7. W przypadku wpływu pisma do Oranizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
 8. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwołcznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników szkolenia.
 9. W przypadku o którym mowa & 8 uczestnik szkolenia otrzyma zwrot wpłaconej kwoty, w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.
 10. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora lub siły wyższej, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszta związane z uczestnictwem w szkoleniu tj. rezerwację hotelu, bilety kolejowe itp. W przypadku siły wyższej koszta nie są zwracane.
 11. Organizator zastrzega, iż ma prawo do zmiany miejsca zajęć oraz formy zajęć.
 12. W przypadku nieobecności nie ma możlwiości odrabiania zajęć.
 13. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy zajęć.
 2. Akceptacja regulaminu jest także zgodą na rozpowszechnianie wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciach wykonywanych podczas zajęć bądź spotkaniach branżowych
 3. Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim i są przekazywane uczestnikom wyłącznie na potrzeby odbywanego szkolenia.
 4. Licencje edukacyjne programów i ich czas trwania są uzależnione od decyzji producenta. 
 5. Wymagamy podstawowej znajmości komputera podczas zajęć komputerowych.
 6. Organizator nie wyraża zgody na publikowanie materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie. Działanie takie będzie stanowiło naruszenie praw autorskich.
 7. W przypadku złamania praw autorskich, wyciągnięte zostaną wszelkie konsekwencje prawne przewidziane prawem, a w szczególności prawem autorskim.
06
Października
Kurs Archicad, Artlantis projektowanie wnętrz I stopień 1 tydzień / 1 week ONLINE LIVE / stacjonarnie
Rozpoczęcie kursu: 06.10.2020 r.
Zakończenie kursu: 09.10.2020 r. 23:59
Zobacz szczegółowy plan kursu

Kurs ARCHICAD ARTLANTIS zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym ( ONLINE LIVE oraz stacjonarnie - ZAPEWNIAMY STANOWSIKO KOMPUTEROWE)

Terminy zajęć :

 • 06.10.2020 godz. 8.30 - 14.30 (wtorek)
 • 07.10.2020 godz. 8.30 - 14.30 (środa)
 • 08.10.2020 godz. 8.30 - 14.30 (czwartek)
 • 09.10.2020 godz. 8.30 - 14.30 (piątek)


Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje certyfikat ARCHICAD GRAPHISOFT. W ramach szkolenia zapewniamy wersję edukacyjną programu z licencją roczną Archicad PL, ArtLantis Studio, (oba programy dostępne na MACa lub PC), materiały dydaktyczne, pomoc trenera także po kursie, ubezpieczenie NNW.

Zapewniamy wysoką jakość, nowoczesne stanowiska pracy z oprogramowaniem, duże monitory w sali komputerowej.

NASZE KURSY DAJĄ REZULTATY.

tel. (022) 257 14 56 tel. 509 832 574

Nasze atuty :

 • nauczysz sie szybciej niż samodzielnie
 • zakres tematyki około 12 miesięcy samodzielnej nauki dzień w dzień
 • zajcia w grupie min. od 2 osób
 • zajęcia prowadzone przez konkretne projekty - uczysz się projektować
 • znajomość Artlantisa pozwala na uzyskanie wizualizacji lepszej od Archicada
 • otrzymujesz dwa programy
 • kurs może być kursem AKREDYTOWANYM więcej 509 832 574

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje certyfikat ARCHICAD GRAPHISOFT. W ramach szkolenia zapewniamy wersję edukacyjną programu z licencją roczną Archicad PL, ArtLantis Studio, (oba programy dostępne na MACa lub PC), materiały dydaktyczne, pomoc trenera także po kursie, ubezpieczenie NNW.

Zapewniamy wysoką jakość, nowoczesne stanowiska pracy z oprogramowaniem, duże monitory w sali komputerowej.

CAŁY KALENDARZ
Facebook Telefon
Facebook