Impresjonizm

Kierunek artystyczny, który charakteryzuje się wykorzystaniem plam i kolorów w celu wywołania wrażeń wizualnych i emocjonalnych.