Funkcjonalność przestrzeni

Funkcjonalność przestrzeni to odpowiednie zaplanowanie i organizacja przestrzeni, aby była ona efektywna i praktyczna. Funkcjonalne przestrzenie są dobrze zorganizowane, ułatwiają poruszanie się i spełniają konkretne cele użytkowników.