Kurs projektowania wnętrz I stopnia Archicad, Artlantis I stopnia, 3Ds Max 4 - 5 miesięcy dla początkujących

Kurs projektowania wnętrz - 4-5 miesięcy w Stowarzyszeniu Architektów Polskich bądż w formie online live oraz zajęcia komputerowe w sali komputerowej z zapewnionymi stanowiskami pracy. Uczestnik otrzymuje programy na użytek własny i może pracować na własnym laptopie w domu. Na zajęciach zapewniamy stanowsika komputerowe co sprzyja organizacji zajęć oraz jakości i wygodzie pracy ( duże monitory ). Największ ilość godzin zajęć komputerowych 70 godzin dydaktycznych.

Kurs kończy się wykonaniem pracy dyplomowej na podstawie której otrzymuje świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej nadające nowe kwalifikacje zawodowe w zawodzie projektanta wnętrz oraz międzynarodowym Certyfikatem Archicad Graphisoft oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu na specjalnym druku zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kurs projektowanie wnętrz stopnia I + kurs komputerowy Archicad , Artlantis , 3D Max projektowanie wnętrz I stopnia - skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych projektowaniem.

Zapewniamy stanowiska komputerowe w sali komputerowej.


Czego nauczymy się na kursie:

Zasad projektowania
Zasad ergonomii
Doboru materiałów obecnie stosowanych we wnętrzach
Zasad kompozycji i dobierania kolorów i faktur
Zasad stylistycznych
Doboru współczesnych mebli jako ikon designu
Rysunku technicznego
Osoby, które wybiorą dodatkwow kurs komputerowy :
Umiejętność posługiwania się narzędziami ArchiCAD i Artlantis
Zdobycie umiejętności obsługi programu ArchiCAD w celu usprawnienia procesu projektowania i realizacji projektów projektów wnętrz
Wykonywania rysunków technicznych projektów mieszkań
Efektownego prezentowania prac w postaci wydruków
Wykonywania profesjonalnych wizualizacji wnętrz
Przygotowania rysunków do druku i drukowania
Umiejętność posługiwania się narzędziami 3DMax w zakresie modelowania i wizualizacji sceny (wnętrza)
Wykonywania profesjonalnych wizualizacji wnętrz

Główne zagadnienia :

 • zasady kompozycji w projektowaniu wnętrz mieszkalnych 
 • zasady ergonomii - kuchnia, łazienka, małe biuro
 • projektowanie wnętrz o małych powierzchniach - mała łazienka, mała kuchnia, małe mieszkanie
 • wykonywanie inwentaryzacji pomieszczeń i nanoszenie pomiarów na sporządzane plany
 • kolor we wnętrzu
 • światło sztuczne we wnętrzu
 • materiałoznastwo - omówienie produktów dostępnych na rynku 
 • rysunek techniczny - nauka zasad rysunku technicznego zgodnie z obecnymi normami budowlanymi
 • przygotowanie profesjonalnego portfolio, zagadnienia praw autorskich do projektów
 • przedstawienie projektów na rzucie poziomym, w przekroiach oraz w widokach
 • historia sztuki - zarys historii skupiający się na współczesności
 • historia mebla - zarys historii skupiający się na współczesnym designie
 • Tworzenie własnego modelu - ściany, ona, drzwi, obiekty.
 • Rysowanie zgodnie z wymiarami.
 • Praca na warstwach.Zastosowanie warstw w bieżących projektach.
 • Narzędzie strop - tworzenie własnych podłóg, sufitów podwieszonych.
 • Praca z bibliotekami zewnętrznymi, doładowanie obiektów do Archicada. Biblioteki dodatkowe, które otrzymuje kursant np. KLER, MARTELA, KOŁO SANITEC.
 • Materiały - ustawienie parametrów.
 • Ustawianie projektu względem exportu do Artlantisa.
 • Podstawowe informacje na temat aplikacji ARTLANTIS
  Ustawienia sceny w oświetleniu sztucznym (wstęp do zagadnienia) i dziennym.
 • Teksturowanie sceny zewnętrznymi materiałami w Artlantisie.
 • Wykorzystywanie shaderów.
 • Obiekty Artlantisa.
 • Wizualizowanie sceny w ustawiniach oświetlenia dziennego.
 • Archicad rysunki techniczne - rozwinięcia ścian,
 • Drukowanie wszystkich rysunków niezbędnych do wykonania projektu wnętrza wraz z wykorzystaniem pracy na warstwach.
 • Tworzenie obiektów podstawowych
 • Tworzenie obiektów rozbudowanych
 • Nadawanie Nazw obiektom
 • Zaznaczanie obiektów
 • Zmiana parametrów obiektów
 • Właściwości obiektów znajdujących się w scenie
 • Tworzenie obiektów za pomocą myszki i wpisywania parametrów
 • Omówienie obiektów typu Nurbs
 • Tworzenie obiektów Nurbs
 • Modyfikowanie płaszczyzn Nurbs
 • Omówienie obiektów złożonych
 • Wyświetlanie obiektów w oknach widokowych
 • Praca z warstwami
 • Transformowanie obiektów w oknach widokowych
 • Omówienie znaczenia Giza i Pivot pointu
 • Praca z widokami
 • Grupowanie i łączenie obiektów.
 • Praca z grupami obiektów
 • Tworzenie hierarchii obiektów i jej zastosowanie
 • Stosowanie modyfikatorów
 • Polecenia z grupy Align
 • Siatki konstrukcyjne
 • Klonowanie
 • Omówienie typów modelowania i praca z obiektami
 • Obiekty parametryczne i edytowalne
 • Określanie współrzędnych obiektu
 • Konwertowanie obiektów
 • Omówienie znaczenia wektorów normalnych
 • Omówienie co to jest obiekt Edytable Poly
 • Praca z obiektami Editable Poly
 • Edycja obiektów Editable Poly
 • Tworzenie obiektów za pamocą opcji Boolean
 • Tworzenie obiektów Connect i omówienie ich właściwości
 • Tworzenie obiektów Scatter
 • Edycja wierzchołków, krawędzi, brzegów, wielokątów i elementów
 • Modyfikator Editable Poly
 • Korzystanie z pędzli i profilów deformujących
 • Malowanie deformacji
 • Praca z pod elementami obiektów
 • Stosowanie modyfikatorów siatkowych
 • Edycja obiektów parametrycznych za pomocą modyfikatorów.
 • Praca z obiektami sklejanym
 • Praca z obiektami typu Compound objects
 • Zapoznanie się z programem do sculpturingu MudBox
 • Rysowanie i edycja splajnów
 • Splajny edytowalne
 • Praca z pod obiektami splajnów
 • Modyfikatory dla splajnów
 • Tworzenie obiektów na podstawie splajnów
 • Przekształcanie splajnów w obiekty renderowalne oraz teksturowania i wstępnego renderowania.

NASZE KURSY DAJĄ REZULTATY.

tel. (022) 257 14 56 tel. 509 832 574

05
Lipca
Kurs projektowania wnętrz I stopnia 3 MIESIĄCE Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Archicad, Artlantis 3DS MAX I stopnia zaj. komputerowe !!! możliwość wszystkich zajęć w systemie STACJONARNYM
Rozpoczęcie kursu: 05.07.2022 r. 09:00
Zakończenie kursu: 18.12.2022 r. 15:30
Zobacz szczegółowy plan kursu

ZJAZD  zajęcia komputerowe 3Ds Max Corona STACJONARNIE zapewniamy stanowiska komputerowe 

 • 05.07.2022 godz. 09:00-13:30 (wtorek)
 • 06.07.2022 godz. 09:00-13:30 (środa)
 • 07.07.2022 godz. 09:00-13:30 (czwartek)
 • 08.07.2022 godz. 09:00-13:30 (piątek)

ZJAZD  zajęcia komputerowe Archicad Artlantis STACJONARNIE zapewniamy stanowiska komputerowe 

 • 12.07.2022 godz. 09:00 - 14.30 (wtorek) 
 • 13.07.2022 godz. 09:00 - 14.30 (środa)
 • 14.07.2022 godz. 09:00 - 14.30 (czwartek)
 • 15.07.2022 godz. 09:00 - 14.30 (piątek)

ZJAZD  Projektowanie wnętrz I st. STACJONARNIE 

 • 24.09.2022 godz. 9.30 - 15.30 (sobota)
 • 25.09.2022 godz. 9.30 - 15.30 (niedziela)

ZJAZD  Projektowanie wnętrz I st. STACJONARNIE 

 • 08.10.2022 godz. 9.30 - 15.30 (sobota)
 • 09.10.2022 godz. 9.30 - 15.30 (niedziela)

ZJAZD   Projektowanie wnętrz I st. STACJONARNIE

 • 22.10.2022 godz. 9.30 - 15.30 (sobota)
 • 23.10.2022 godz. 9.30 - 15.30 (niedziela)

ZJAZD Projektowanie wnętrz I st. STACJONARNIE 

 • 19.11.2022 godz. 9.30 - 15.30 (sobota)
 • 20.11.2022 godz. 9.30 - 15.30 (niedziela)
ZJAZD - Praca dyplomowa zajęcia zdalne
 • 18.12.2022 godz. 9.00 oówienie prac
Dodatkowo uczestnik zajęć może wziąć udział w jednych warsztatach tematycznych, które wówczas są w cenie kursu
tematy zajęć Kuchnia IKEA w ArchiCAD.
 
 
Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje świadectwo MEN.

Zapewniamy materiały na zajęciach.

W ramach szkolenia zapewniamy wersję edukacyjną programu z licencją roczną Archicad PL, wersję  ArtLantis Studio, (w zależności od wyboru na MACa lub PC), materiały dydaktyczne, pomoc online trenera w trakcie zajęć, ubezpieczenie NNW.

CAŁY KALENDARZ
Facebook Telefon
Facebook