Kurs Photoshop - Illustrator prezentacja wizualizacji i projektów 20 godz.

Kurs obejmuje 20 godz. zajęć lekcyjnych.

Kurs kończy się zaświadczeniem o ukończeniu kursu na specjalnym druku zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kurs Photoshop i Illustrator - profesjonalna prezentacja projektów architektonicznych skierowany jest kurs skierowany do wszystkich osób zainteresowanych projektowaniem.

Czego nauczymy się na kursie:

Wykonywania profesjonalnych plansz projektowych
Tworzenia własnych elementów potrzebnych do wizualizacji - ludzie, drzewa, kwiaty itp. ( nie musisz kupować biblotek wystarczy, że nauczysz sie towrzyć je sam )
W szybki sposób retuszowania wykonanej wizualizacji, zmiana istniejącego mebla dodanie nowego kurs obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem plansz konkursowych bądź semestralnych m.in. obróbka wizualizacji,tworzenie własnych elementów potrzebnych do wizualizacji w postaci drzew, samochodów oraz ludzi.
Udział w kursie zapewni swobodne poruszanie się w programach graficznych.

Główne zagadnienia:

 • Selekcje
 • Podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia
 • Operacje na selekcjach
 • Wtapianie
 • Wygładzanie, Rozszerzanie, Brzeg, Zawężanie
 • Swobodne przekształcenia zaznaczenia
 • Zapisywanie zaznaczenia w kanale
 • Zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia
 • Zaznaczanie zakresu koloru
 • Technika pracy na Warstwach
 • Tworzenie nowych warstw
 • Metody Kopiowania, Usuwania, Zmiany kolejności warstw
 • Blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli
 • Łączenie warstw, spłaszczanie obrazka
 • Zmiana przezroczystości między warstwami
 • Wyrównywanie warstw
 • Zarządzanie warstwami za pomocą zestawów (folderów)
 • Przenoszenie selekcji i warstw między obrazami
 • Wypełnianie selekcji i obrys
 • Style warstwy
 • Grupowanie
 • Transformacje warstw
 • Podstawy Edycji i Tonowania obrazu
 • Rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie
 • Pieczątka (Stamp Tool), Łatka i inne...
 • Modele kolorów
 • RGB, CMYK, LAB, HSB
 • Omówienie kanałów
 • Praca z obrazem czarno-białym
 • Praca z obrazem
 • Definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu
 • Przygotowanie obrazu pod druk
 • Formaty plików pod internet i pod druk
 • Definiowanie wielkości Obszaru roboczego
 • Kadrowanie
 • Praca z tekstem
 • Formatowanie tekstu
 • Praca z tekstem akapitowym
 • Wprowadzenie do Korekty obrazu
 • Automatyczna korekta obrazów
 • Praca na poziomach jasności i Histogramie
 • Korygowanie poziomów jasności za pomocą Curves
 • Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Hue-Saturation
 • Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Replace Color
 • Ścieżki - tworzenie i edycja
 • Przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie
 • Narzędzia do edycji ścieżek
 • Praca na węzłach
 • Wprowadzenie do pracy z narzędziami malarskimi
 • Pędzel, Ołówek, Guma
 • Wprowadzenie do selekcji za pomocą masek
 • Szybka Maska
 • Maska Warstwy
 • Wprowadzenie do Illustrator
 • Przestrzeń robocza
 • Organizacja palet
 • Powiększanie Widoki
 • Poruszanie się po dokumentnie tekście
 • Warstwy
 • Parametry strony- typy dokumentów w Illustrator
 • Ustawienia wielkości, rozmiaru arkusza roboczego Illustrator (A4, A5 itd.)
 • Ustawienia parametrów wydruku
 • Ustawienia parametrów plików SWF
 • Narzędzia rysunkowe
 • Ołówek
 • Pędzle i wykorzystanie i tworzenie
 • Narzędzia edycyjne
 • Rysowanie, przenoszenie, usuwanie obiektów
 • Skalowanie, obracanie, pochylanie, tworzenie odbicia lustrzanego obiektów
 • Duplikowanie obiektów
 • Ustawianie atrybutów konturu
 • Zapoznanie się ze wszystkimi rodzajami wypełnień, tworzenie własnych wypełnień
 • Precyzyjne transformacje obiektów
 • Rozmiar
 • Położenie
 • Obrót
 • Skala i lustro
 • Pochylanie
 • Wyrównywanie i rozkład obiektów na stronie wydruku, modyfikowanie kształtu
 • Grupowanie i łączenie
 • Kształtowanie obiektów - operacje Bool'a
 • Część wspólna
 • Przycinanie
 • Spawanie
 • Edycja krzywej Bezier'a i tworzenie złożonych kształtów narzędziem kształtu
 • Praca na węzłach

W ramach szkolenia zapewniamy wersję 30 dniową Photoshop oraz Illustrator materiały dydaktyczne, pomoc trenera także po kursie, ubezpieczenie NNW.

Zapewniamy wysoką jakość, nowoczesne stanowiska pracy z oprogramowaniem, duże monitory.

NASZE KURSY DAJĄ REZULTATY.

tel. (022) 257 14 56 tel. 509 832 574


Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.
CAŁY KALENDARZ
Facebook Telefon
Facebook